Een nieuwe school moet aan de kwaliteitseisen en deugdelijkheidseisen van de overheid (DUO) voldoen. Hierin staat onder andere omschreven hoe we de kwaliteit van de docenten borgen, kwaliteit van het bestuur garanderen en dus de kwaliteit van ons onderwijs.

Daarnaast is er de Inspectie van het onderwijs die een cruciale rol speelt bij het waarborgen van deze kwaliteit en de naleving van de wetten en regelgeving.