Jouw mening is belangrijk!

Ga direct naar de enquite
Home2024-04-18T10:16:44+00:00

VMBO Peelrand: kleinschalig & praktijkgericht!

VMBO Peelrand is een initiatief van Stichting vmbo-onderwijs Mill en omstreken. Deze stichting heeft afgelopen jaar gewerkt om het fundament neer te zetten:

VMBO Peelrand is een kleinschalige school in de regio’s Land van Cuijk en Maashorst. Voortgezet onderwijs dat zich richt op onderwijs dat aansluit bij de praktijk. Bij VMBO Peelrand staat de leerling centraal. Wij bieden onderwijs dat rekening houdt met de behoeften, capaciteiten en interesses van de leerling.

 • Kleinschalig

VMBO Peelrand is een kleinschalige school waar de lijntjes kort zijn. Wij streven naar:

 • maximaal aantal van 500 leerlingen
 • klassen van 18 tot maximaal 24 leerlingen per klas
 • gekwalificeerde docenten die elke leerling kennen
 • groot gevoel van veiligheid en vertrouwen op de gehele school
 • betrokkenheid van ouders en verzorgers
 • actieve participatie van bedrijven en verenigingen in de regio

Op deze manier geloven wij dat iedere leerling zijn of haar talenten het beste kan ontplooien.

 • Praktijkgericht

VMBO Peelrand is er voor de leerling die kiest voor praktijkgericht onderwijs. Wij bieden de Kader- en Basisberoepsgerichte leerweg aan.

Met een diploma op zak kan iedere leerling doorstromen naar het passende niveau en beroepsrichtingen in het MBO.

Het doel van VMBO Peelrand is dat leerlingen voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen. Zo leren ze alle praktische vaardigheden die bruikbaar zijn in het dagelijkse leven. En krijgen leerlingen concrete handvatten, zodat ze zelfstandig belangen kunnen afwegen en keuzes kunnen maken.

 • Leerling centraal

VMBO Peelrand biedt gepersonaliseerd onderwijs. We leggen de nadruk op actief leren. De leerling is mede-eigenaar van het eigen leerproces door zelfstandig te ontdekken en te onderzoeken.

Onze focus ligt op het bieden van rust en regelmaat. Dat doen we door het aanbieden van:

 • voorspelbaar lesrooster met een combinatie van theorie en praktijk
 • continurooster met vaste tijden en een vast lesrooster
 • gefaseerd huiswerk
 • passend aantal toetsweken

Deze aanpak biedt de leerling houvast en zorgt voor duidelijkheid en overzicht.

Regio Land van Cuijk en Maashorst

VMBO Peelrand is een regionale school. De school staat midden in de samenleving. Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van lokale bedrijven, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties. In samenwerking met het lokale bedrijfs- en verenigingsleven organiseren we gastlessen, stages en buitenschoolse activiteiten. Wij geloven dat deze praktijkervaringen zinvol zijn in de ontwikkeling van de leerling.

Gezamenlijk doel

Ouders/verzorgers en docenten hebben een grote invloed op het welzijn van de leerling. We hebben een gezamenlijke opdracht om het beste uit de leerling te halen. We hechten veel waarde aan de betrokkenheid van de ouders/verzorgers. Wij organiseren door het jaar heen meerdere contactmomenten. Niet alleen om elkaar te vertellen wat er niet goed gaat, maar ook om trots te zijn op de voortgang van de leerling. De leerling heeft bij deze momenten een belangrijke leidende rol. Wij bieden de leerling handvatten voor vraagstukken waar leerlingen nu eenmaal mee te maken krijgen.

Veelgestelde vragen

Welke opleidingen biedt VMBO Peelrand aan?2024-03-21T11:04:38+00:00

VMBO Peelrand biedt een Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg aan.

Welke vervolgopleiding is mogelijk met het behaalde diploma?2024-03-21T11:04:58+00:00

De vervolgopleiding waarvoor je in aanmerking wilt komen, hangt af van het niveau van je diploma en de eisen van de onderwijsinstelling. Met een basisdiploma stroom je in op mbo-niveau 2. Met een kaderdiploma stroom je in op mbo-niveau 3 of 4.

Waarom biedt VMBO Peelrand geen vmbo-t of -tg aan?2024-03-21T11:05:14+00:00

We starten klein met de focus op praktijkgericht onderwijs. Deze beslissing is gebaseerd op de behoeften van de regionale gemeenschap en de arbeidsmarkt. In de toekomst is het mogelijk dat we ons opleidingsaanbod uitbreiden.

Hoe weet ik dat de kwaliteit van het onderwijs goed is?2024-03-21T11:05:39+00:00

Een nieuwe school moet aan de kwaliteitseisen en deugdelijkheidseisen van de overheid (DUO) voldoen. Hierin staat onder andere omschreven hoe we de kwaliteit van de docenten borgen, kwaliteit van het bestuur garanderen en dus de kwaliteit van ons onderwijs.

Daarnaast is er de Inspectie van het onderwijs die een cruciale rol speelt bij het waarborgen van deze kwaliteit en de naleving van de wetten en regelgeving.

Op welke locatie komt de nieuwe school?2024-03-21T11:05:56+00:00

De gemeente is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van een schoolgebouw. Wij streven naar een centrale locatie in de gemeente Land van Cuijk en Maashorst.

De exacte locatie is nog niet bekend. Een reële optie is de locatie van de huidige middelbare school in Mill. De gemeente Land van Cuijk heeft met ons afgesproken dat ze nog twee jaar wachten met de herontwikkeling van deze locatie. Hierdoor krijgt VMBO Peelrand de tijd om aan de vereisten van DUO te voldoen.

Wanneer kunnen de eerste leerlingen starten op VMBO Peelrand?2024-03-21T11:06:15+00:00

Naar verwachting in augustus 2026.

Wanneer kan ik de ouderverklaring ondertekenen?2024-03-19T08:36:10+00:00

Dit kan in de periode 1 juli 2024 tot uiterlijk 29 oktober 2024. Daarmee kunnen wij aan aantonen dat er genoeg belangstelling voor de school is.

Waar kan ik de ouderverklaring ondertekenen?2024-03-19T08:36:32+00:00

De ouder dient in te loggen met de eigen DigiD bij DUO. Wij zetten een link op onze website zodra deze beschikbaar is.

Mag ik ook een ouderverklaring tekenen als mijn kind niet naar deze school gaat?2024-03-19T08:36:46+00:00

Jazeker. Eén van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Door het afgeven van een ouderverklaring kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Deze verklaring betekent niet dat u uw kind ook moet inschrijven op deze school. U kunt altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan te melden.

Wanneer mag ik een ouderverklaring ondertekenen?2024-03-21T11:07:04+00:00

Alle ouders en verzorgers die kind(eren) hebben die 10, 11 of 12 jaar oud zijn met als peildatum 1 november 2024.

Hoe blijf ik op de hoogte van de ontwikkelingen van VMBO Peelrand?2024-03-21T11:07:23+00:00

Volg ons via deze website, via Facebook of Instagram. Volg onze pagina’s en schakel meldingen in om direct op de hoogte te worden gehouden.

Hoe kan ik een steentje bijdragen aan het oprichten van jullie nieuwe school?2024-03-19T08:37:32+00:00

Stuur een mail naar info@vmbopeelrand.nl. Dan nemen wij contact met u op. Wij gaan graag met u in gesprek.

Waar vind ik meer informatie over de inhoud van de school?2024-03-19T08:37:45+00:00

Op deze website staat onze visie, die biedt het kader van onze school. Neem contact met ons op als je meer informatie wenst.

Volg ons op Facebook,
dan blijf je op de hoogte!

Ga naar de bovenkant