Waar staan we nu

Waar staan we nu?
De eerste update over het starten van een nieuwe school.

Infographic
Bij deze update hebben we een infographic toegevoegd om de tussentijdse resultaten met jullie te delen. Deze zullen we over een maand nogmaals doorsturen, zodat jullie als eerste op de hoogte zijn van de voortgang.


Woordje vooraf
Vorig jaar zijn we enthousiast gestart met het initiatief. De hoeveelheid werk hebben we lichtelijk onderschat. Wel hebben we ontzettend veel geleerd over onderwijs en alles wat erbij komt kijken om een school draaiend te houden. Bovendien zijn er veel veranderingen gaande die het uitdagend maken om tot een goede opzet te komen.

Nog steeds zijn wij ervan overtuigd dat we met een nieuw te starten school een toegevoegde waarde kunnen zijn voor leerlingen in de regio. Sinds een aantal weken hebben we een enquête online staan, waarbij we antwoorden willen krijgen vanuit de regio of onze overtuigingen ook worden gedeeld door de samenleving.

Aan de hand van de uitkomst van de enquête nemen we een beslissing over het verdere proces. Daarom is het belangrijk dat de enquête door zoveel mogelijk ouders uit onze doelgroep wordt ingevuld. Hoe meer antwoorden des te beter we het vervolg kunnen onderbouwen.


Opzet nieuwe school
Veel praktische lessen met hulp van het bedrijfsleven zijn een wezenlijk onderdeel. Daarnaast willen we zorgen dat leerlingen de basisvaardigheden goed onder de knie krijgen. Hiervoor willen we docenten aantrekken die veel eigen verantwoordelijkheid krijgen en praktijkgericht kunnen functioneren. De docenten worden ontzorgd voor de taken die niet direct met lesgeven te maken hebben. De klassen worden niet te groot, zodat iedere leerling voldoende aandacht krijgt. Wij zorgen ervoor dat we voor alle toetsen van de inspectie van onderwijs zullen slagen.


Help je mee!
Wij vragen jou om onze enquête met zoveel mogelijk mensen te delen. De uitkomst van de enquête bepaalt wat het vervolg wordt.

Meer nieuwsberichten