Leerling Centraal

“BIJ VMBO PEELRAND STAAN LEERLINGEN CENTRAAL”

VMBO Peelrand biedt gepersonaliseerd onderwijs. We leggen de nadruk op actief leren. De leerling is mede-eigenaar is van het eigen leerproces door zelfstandig te ontdekken en te onderzoeken.

Onze focus ligt op het bieden van rust en regelmaat. Dat doen we door het aanbieden van:

✅Voorspelbaar lesrooster met een combinatie van theorie en praktijk.
✅Continurooster met vaste tijden en een vast lesrooster.
✅Gefaseerd huiswerk.
✅Passend aantal toetsweken.

Deze aanpak biedt de leerling houvast en zorgt voor duidelijkheid en overzicht.

Meer nieuwsberichten