Jazeker. Eén van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat er voldoende belangstelling is. Door het afgeven van een ouderverklaring kunt u uw belangstelling kenbaar maken. Deze verklaring betekent niet dat u uw kind ook moet inschrijven op deze school. U kunt altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan te melden.