De vervolgopleiding waarvoor je in aanmerking wilt komen, hangt af van het niveau van je diploma en de eisen van de onderwijsinstelling. Met een basisdiploma stroom je in op mbo-niveau 2. Met een kaderdiploma stroom je in op mbo-niveau 3 of 4.